Pitanja koja trenutno opterećuju Vaše roditeljsko funkcioniranje odnose se na odabir razvojno primjerenih aktivnosti koje možete provoditi s Vašim djetetom u obiteljskom domu, koji je za sada i za Vas i za Vaše dijete najsigurnije mjesto. Sve sadržaje i prijedloge donosimo Vam s ciljem djetetove dugoročne dobrobiti. To se odnosi prije svega na zdravo i uspješno individualno funkcioniranje djeteta te pozitivne socijalne odnose kroz ostvarivanje kvalitetnog okruženja u djetetovom domu. Želja nam je usmjeriti  Vas na promišljanje dobrobiti i načina na koje se ona može ostvariti, a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja, nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta. Svakodnevni procesi njege, odgoja i učenja djece međusobno su povezani i utkani u svaki segment zajedničkog življenja djeteta s odraslima u njegovu okruženju. Pri tome je učenje djeteta cjelovito, a ne rascjepkano po predmetnim tj. metodičkim područjima i zahtijeva visoku razinu prilagodljivosti konkretnim mogućnostima, potrebama, sposobnostima i interesima djeteta. 


Dijete uči neposrednim iskustvom s raznovrsnim resursima učenja, odnosno dijete je istraživač i aktivni stvaratelj znanja. Posebno vrijedne su samoinicirane i samoorganizirane aktivnosti djeteta koje nastojte poticati i podržavati i, prema potrebi, izravno se uključiti. Uz to, mi ćemo Vam redovito predlagati aktivnosti koje nisu strukturirane prema izdvojenim metodičkim područjima niti se na bilo koji način sadržajno i vremenski odjeljuju ali potiču sva razvojna područja djeteta. Odabirom razvojno primjerenih aktivnosti predlagat ćemo Vam svrhovite aktivnosti za dijete i osigurati kvalitete njegovih iskustava i ostvarenje dinamičnog pristupa učenju.